TH Milk – Khi user lười đọc due date

Với đồ thực phẩm thì “date” là thứ bạn luôn cần quan tâm trước khi sử dụng, nhưng chẳng mấy khi thực sự dành thời gian kiểm tra nó. Again, user is lazy :D.

Cũng không biết vô tình hay cố ý (mà mình đoán 90% là vô tình) mà với hộp sữa này, thông tin ngày sản xuất và ngày hết hạn được in (đóng dấu) ngay vị trí mà người dùng sẽ cắm ống hút vào. Bằng cách này, có muốn lờ đi không đọc thì bạn vẫn phải đọc qua trước khi cắm ống hút. (Basic instint về visual communication).

Các hãng sữa nên áp dụng điều này.

Các hãng đồ uống đóng hộp nên áp dụng điều này.

Các hãng đồ hộp cũng nên áp dụng điều này.

unnamed
TH True Milk không đường, NSX, HSD in ngay cạnh chỗ cắm ống hút.

Lần tới, nếu không có thông tin này “đập” vào mắt, mình sẽ lại bỏ qua.

Hanoi, 05/2018

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.